Thời tiết Ngọc Trạo, Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Mây đen u ám 18 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 18°.

Thấp/Cao
18°/18°
Độ ẩm
86 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.97 km/h
Điểm ngưng
15.81 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Ngọc Trạo, Bỉm Sơn, Thanh Hóa theo giờ

Thời tiết Ngọc Trạo, Bỉm Sơn, Thanh Hóa những ngày tới

Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối

16/ 18°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Gió
3.43 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối

18/ 21°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Gió
4.63 km/h
Khả năng có mưa
0.28 %
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối

16/ 15°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Gió
4.98 km/h
Khả năng có mưa
0.27 %
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối

12/ 16°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Gió
4.65 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối

16/ 19°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Gió
4.7 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ngọc Trạo, Bỉm Sơn, Thanh Hóa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ngọc Trạo, Bỉm Sơn, Thanh Hóa trong 7 ngày tới

Thời tiết Bỉm Sơn, Thanh Hóa theo phường xã khác