Thời tiết Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Mây đen u ám 16 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 16°.

Thấp/Cao
16°/16°
Độ ẩm
86 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.95 km/h
Điểm ngưng
13.78 °
UV
0.04

Nhiệt độ

Thời tiết Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa theo giờ

Thời tiết Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa những ngày tới

Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối

16/ 17°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Gió
3.75 km/h
Khả năng có mưa
0.12 %
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối

17/ 20°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Gió
3.23 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối

20/ 22°

Áp suất

1015 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Gió
4.95 km/h
Khả năng có mưa
0.24 %
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối

15/ 13°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Gió
4.86 km/h
Khả năng có mưa
1.88 %
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối

12/ 16°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Gió
4.15 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa trong 7 ngày tới

Thời tiết Bỉm Sơn, Thanh Hóa theo phường xã khác