Thời tiết Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa theo giờ

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1017 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1017 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1016 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1014 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1014 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1014 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1015 mmhg

Tầm nhìn

10 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa trong 12h tới

Thời tiết Bỉm Sơn, Thanh Hóa theo phường xã khác