Thời tiết Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Mây đen u ám 16 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 16°.

Thấp/Cao
16°/16°
Độ ẩm
82 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.11 km/h
Điểm ngưng
12.89 °
UV
0.37

Nhiệt độ

Thời tiết Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa theo giờ

Thời tiết Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa những ngày tới

Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối

16/ 17°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Gió
3.79 km/h
Khả năng có mưa
0.12 %
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối

17/ 20°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Gió
3.21 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối

19/ 21°

Áp suất

1015 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Gió
4.94 km/h
Khả năng có mưa
0.76 %
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối

14/ 14°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Gió
5.1 km/h
Khả năng có mưa
2.22 %
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối

12/ 16°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Gió
4.64 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa trong 7 ngày tới

Thời tiết Bỉm Sơn, Thanh Hóa theo phường xã khác