Thời tiết Tào Xuyên, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Mây đen u ám 19 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 20°.

Thấp/Cao
19°/19°
Độ ẩm
93 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.77 km/h
Điểm ngưng
18.63 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Tào Xuyên, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa theo giờ

Thời tiết Tào Xuyên, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa những ngày tới

Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối

21/ 20°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:59
Gió
3.55 km/h
Khả năng có mưa
2.21 %
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối

19/ 20°

Áp suất

1019 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:59
Gió
3.78 km/h
Khả năng có mưa
0.23 %
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối

19/ 20°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:00
Gió
3.06 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối

19/ 20°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:00
Gió
4.05 km/h
Khả năng có mưa
0.24 %
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối

20/ 20°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Gió
4.01 km/h
Khả năng có mưa
0.11 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tào Xuyên, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tào Xuyên, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa trong 7 ngày tới