Thời tiết Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Mây cụm 18 °

Mây cụm

Cảm giác như 19°.

Thấp/Cao
18°/18°
Độ ẩm
87 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.11 km/h
Điểm ngưng
16.29 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa theo giờ

Thời tiết Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa những ngày tới

Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối

17/ 18°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Gió
3.58 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối

19/ 21°

Áp suất

1015 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Gió
4.98 km/h
Khả năng có mưa
0.12 %
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối

16/ 15°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Gió
4.38 km/h
Khả năng có mưa
1.54 %
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối

13/ 16°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Gió
3.65 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối

17/ 18°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Gió
4.08 km/h
Khả năng có mưa
0.22 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa trong 7 ngày tới