Thời tiết Quảng Thành, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa theo giờ

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1017 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1016 mmhg

Tầm nhìn

9 km

Áp suất

1015 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1015 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1015 mmhg

Tầm nhìn

10 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Thành, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa trong 12h tới