Thời tiết Phú Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa theo giờ

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1020 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1021 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1022 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1022 mmhg

Tầm nhìn

10 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa trong 12h tới