Thời tiết Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa trong 7 ngày tới