Thời tiết Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 10 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa trong 10 ngày tới