Thời tiết Đông Tân, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 10 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đông Tân, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa trong 10 ngày tới