Thời tiết Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 10 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa trong 10 ngày tới