Thời tiết Điện Biên, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Mây đen u ám 17 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 17°.

Thấp/Cao
17°/17°
Độ ẩm
85 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.84 km/h
Điểm ngưng
14.05 °
UV
0.17

Nhiệt độ

Thời tiết Điện Biên, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa theo giờ

Thời tiết Điện Biên, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa những ngày tới

Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối

17/ 17°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Gió
3.46 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối

17/ 20°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Gió
3.07 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối

19/ 22°

Áp suất

1015 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Gió
5.22 km/h
Khả năng có mưa
0.59 %
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối

15/ 15°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Gió
4.23 km/h
Khả năng có mưa
2.71 %
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối

13/ 16°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Gió
3.36 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Điện Biên, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Điện Biên, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa trong 7 ngày tới