Thời tiết Hải Sơn, TP Móng Cái, Quảng Ninh

Mây đen u ám 17 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 16°.

Thấp/Cao
17°/17°
Độ ẩm
82 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.83 km/h
Điểm ngưng
13.46 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Hải Sơn, TP Móng Cái, Quảng Ninh theo giờ

Thời tiết Hải Sơn, TP Móng Cái, Quảng Ninh những ngày tới

Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối

18/ 16°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:49
Gió
4.66 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối

16/ 19°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:49
Gió
3.73 km/h
Khả năng có mưa
1.26 %
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối

17/ 18°

Áp suất

1019 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:50
Gió
3.82 km/h
Khả năng có mưa
0.75 %
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối

18/ 19°

Áp suất

1019 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:50
Gió
3.72 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối

17/ 16°

Áp suất

1019 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:51
Gió
3.62 km/h
Khả năng có mưa
2.29 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hải Sơn, TP Móng Cái, Quảng Ninh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hải Sơn, TP Móng Cái, Quảng Ninh trong 7 ngày tới