Thời tiết Thống Nhất, TP Hạ Long, Quảng Ninh

Mây đen u ám 13 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 12°.

Thấp/Cao
13°/13°
Độ ẩm
71 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.84 km/h
Điểm ngưng
7.66 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Thống Nhất, TP Hạ Long, Quảng Ninh theo giờ

Thời tiết Thống Nhất, TP Hạ Long, Quảng Ninh những ngày tới

Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối

14/ 15°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:56
Gió
2.68 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối

13/ 15°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:56
Gió
3.66 km/h
Khả năng có mưa
0.17 %
Ngày/Đêm
16/ 18°
Sáng/Tối

14/ 17°

Áp suất

1015 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:56
Gió
3.32 km/h
Khả năng có mưa
1.28 %
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối

19/ 22°

Áp suất

1007 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:57
Gió
1.64 km/h
Khả năng có mưa
1.28 %
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối

22/ 22°

Áp suất

1005 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:57
Gió
2.17 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thống Nhất, TP Hạ Long, Quảng Ninh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thống Nhất, TP Hạ Long, Quảng Ninh trong 7 ngày tới