Thời tiết Hoành Bồ, TP Hạ Long, Quảng Ninh 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hoành Bồ, TP Hạ Long, Quảng Ninh trong 7 ngày tới