Dự báo thời tiết Quảng Ninh 7 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất
Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
Gió
6.07 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

27.41°C

Mật độ mây
Mật độ mây

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất
Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
Gió
6.07 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

27.39°C

Mật độ mây
Mật độ mây

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất
Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
Gió
5.07 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

27.54°C

Mật độ mây
Mật độ mây

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất
Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
Gió
4.7 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

27.32°C

Mật độ mây
Mật độ mây

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất
Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
Gió
4.03 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

27.3°C

Mật độ mây
Mật độ mây

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất
Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
Gió
3.52 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

27.19°C

Mật độ mây
Mật độ mây

58%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất
Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
Gió
3.39 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

26.83°C

Mật độ mây
Mật độ mây

62%

Lượng mưa Quảng Ninh 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Ninh 7 ngày tới