Thời tiết Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh

Mây đen u ám 17 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 17°.

Thấp/Cao
17°/17°
Độ ẩm
88 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.77 km/h
Điểm ngưng
15.01 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh theo giờ

Thời tiết Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh những ngày tới

Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối

15/ 17°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:55
Gió
3.44 km/h
Khả năng có mưa
0.63 %
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối

18/ 19°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:55
Gió
4.25 km/h
Khả năng có mưa
0.27 %
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối

15/ 14°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:56
Gió
3.18 km/h
Khả năng có mưa
0.66 %
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối

13/ 15°

Áp suất

1019 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:56
Gió
3.24 km/h
Khả năng có mưa
0.13 %
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối

14/ 18°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:56
Gió
2.93 km/h
Khả năng có mưa
1.24 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh trong 7 ngày tới