Thời tiết Đồng Sơn, TP Hạ Long, Quảng Ninh

Mây đen u ám 18 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 18°.

Thấp/Cao
18°/18°
Độ ẩm
87 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.87 km/h
Điểm ngưng
15.8 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Đồng Sơn, TP Hạ Long, Quảng Ninh theo giờ

Thời tiết Đồng Sơn, TP Hạ Long, Quảng Ninh những ngày tới

Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối

18/ 19°

Áp suất

1019 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:53
Gió
4.76 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối

18/ 19°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:54
Gió
4.2 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối

18/ 20°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:54
Gió
4.19 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối

18/ 19°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:54
Gió
4.34 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối

18/ 20°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:55
Gió
3.71 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Sơn, TP Hạ Long, Quảng Ninh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Sơn, TP Hạ Long, Quảng Ninh trong 7 ngày tới