Thời tiết Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh 10 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh trong 10 ngày tới