Dự báo thời tiết Quảng Ngãi

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 30°
Khả năng mưa: 80%
Độ ẩm

89.7%

Gió

1.45 m/s

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1004 hPa

Hướng gió

Tây Nam

Điểm ngưng

24.72°C

UV

13.04

MT mọc/lặn

05:23 | 18:18

Nhiệt độ Quảng Ngãi

26.4°

Nhiệt độ thấp nhất

27.6°

Nhiệt độ cao nhất

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

27° / 31.5°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.1° / 30°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 87 %

mây cụm

9:00 pm

27° / 30.8°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 88 %

mây cụm

10:00 pm

27.8° / 27.4°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.4° / 26.6°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

12:00 am

26.8° / 27.5°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 am

26° / 27°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25.4° / 26°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây cụm

3:00 am

25.3° / 26.3°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26.6°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

5:00 am

25.9° / 26.8°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.3° / 26.3°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

7:00 am

26.3° / 26.6°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

8:00 am

29° / 32.3°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

9:00 am

30.5° / 36°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

10:00 am

31.8° / 37.6°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

11:00 am

32.3° / 38.4°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.6° / 39.4°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32.2° / 39.2°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32.7° / 39.6°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31.3° / 38.7°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 72 %

mưa vừa

4:00 pm

31.1° / 38.5°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 75 %

mưa vừa

5:00 pm

29.7° / 36.1°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 83 %

mưa vừa

6:00 pm

28.3° / 33.1°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.7° / 30°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.4° / 27.7°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27° / 26.8°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.2° / 27.2°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27° / 27.2°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

12:00 am

25.8° / 26.4°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

1:00 am

25.1° / 26.6°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26.3°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 27°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

4:00 am

25.5° / 26.1°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26.7°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

6:00 am

25.1° / 26°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

7:00 am

27.6° / 30.5°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

8:00 am

28.8° / 32.7°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

9:00 am

30.9° / 35°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

10:00 am

31.2° / 36.6°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

11:00 am

31.7° / 37.5°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.2° / 37.6°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

1:00 pm

30.7° / 37°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 36.8°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.5° / 35.6°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.8° / 35.4°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28.8° / 34.8°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.5° / 32.2°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.3° / 31.2°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.8° / 30.4°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

27° / 31°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.9° / 27°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.1° / 26.1°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

12:00 am

26.4° / 27.2°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

1:00 am

26.5° / 27°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

2:00 am

26° / 26.8°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

3:00 am

25.5° / 26.5°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

4:00 am

25.6° / 26.2°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

5:00 am

25.3° / 26.9°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

6:00 am

25.3° / 26°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

27.6° / 30.9°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

8:00 am

29.9° / 34°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

9:00 am

30.4° / 36.8°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

10:00 am

32.6° / 38.5°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

11:00 am

33.7° / 39.2°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.2° / 40.7°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.6° / 40.1°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.1° / 40.3°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32.2° / 39.8°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31° / 38.9°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.6° / 37.3°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.9° / 34.5°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.6° / 32.2°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.6° / 32°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.4° / 30.2°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.3° / 27°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

11:00 pm

26° / 27°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

12:00 am

26.3° / 27.2°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

1:00 am

26.6° / 27.2°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

2:00 am

25.6° / 26.2°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 27°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

4:00 am

25.6° / 26.9°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

5:00 am

26° / 27°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

6:00 am

26° / 27.7°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

7:00 am

27.1° / 31.7°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

8:00 am

29.8° / 34.9°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

9:00 am

31.4° / 36.2°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

10:00 am

32.2° / 37.3°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

11:00 am

32.2° / 38.6°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

12:00 pm

31° / 37.3°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

1:00 pm

30.2° / 36.8°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

2:00 pm

30.1° / 37°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.1° / 36.9°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.1° / 36.7°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.9° / 35.9°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.6° / 33.9°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm
Hôm nay mưa vừa 25° / 33° 3.11 m/s 64%
T7 20/07 mưa vừa 25° / 32° 3.37 m/s 65%
CN 21/07 mưa nhẹ 25° / 31° 2.7 m/s 67%
T2 22/07 mưa nhẹ 25° / 33° 3.4 m/s 61%

Chất lượng không khí tại Quảng Ngãi

Khá

Chất lượng không khí nhìn chung tốt nhưng có thể gây khó chịu nhẹ cho người nhạy cảm với một số chất ô nhiễm. Ví dụ, người quá mẫn với ozone có thể khó thở nhẹ. Chỉ những người này nên hạn chế hoạt động ngoài trời.

CO

540.73

NH3

5.19

NO

0

NO2

9.17

O3

55.08

PM2.5

19.42

PM10

21.59

SO2

5.42

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Ngãi trong 12h tới

Bình minh / Hoàng hôn

5:23 am
6:18 pm