Dự báo thời tiết Lai Châu

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Khả năng mưa: 100%
Độ ẩm

97.3%

Gió

1.18 m/s

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Hướng gió

Đông

Điểm ngưng

25.86°C

UV

14.45

MT mọc/lặn

05:32 | 18:52

Nhiệt độ Lai Châu

25.4°

Nhiệt độ thấp nhất

27°

Nhiệt độ cao nhất

Dự báo thời tiết Lai Châu hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

26.7° / 26.9°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.5° / 27°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.3° / 26.6°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.1° / 27.4°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26.2°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa vừa

12:00 am

25° / 26.6°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa vừa

1:00 am

26° / 26.5°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.6° / 25.1°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.6° / 25.6°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

4:00 am

24.9° / 25°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

5:00 am

24.2° / 25.1°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

6:00 am

24.8° / 26.3°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

8:00 am

26.2° / 27°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

9:00 am

27.3° / 32.2°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

10:00 am

28.1° / 34.3°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

11:00 am

29.2° / 35.2°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30.2° / 37.7°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 80 %

mưa vừa

1:00 pm

30° / 37.8°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 87 %

mưa vừa

2:00 pm

30.2° / 37.3°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 90 %

mưa vừa

3:00 pm

30.5° / 37.4°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 89 %

mưa vừa

4:00 pm

30.7° / 37.7°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.6° / 36.1°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 89 %

mưa vừa

6:00 pm

28.2° / 35.7°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 96 %

mưa vừa

7:00 pm

26.2° / 26.8°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 97 %

mưa vừa

8:00 pm

26.5° / 27.9°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa vừa

9:00 pm

27° / 27.3°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.8° / 27.5°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.2° / 27.1°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.6° / 26.8°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa vừa

1:00 am

25.1° / 26.3°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.5° / 26.3°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.3° / 26.2°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.1° / 26.4°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.7° / 26.4°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 100 %

mưa vừa

6:00 am

25.4° / 26.9°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 100 %

mưa vừa

7:00 am

25° / 26.8°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 100 %

mưa vừa

8:00 am

25.8° / 26.7°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa vừa

9:00 am

27° / 28°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 26.8°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 31.6°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28.3° / 33.2°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28.7° / 36°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.5° / 37.9°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31° / 37.1°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.3° / 37.5°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.2° / 36.4°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.4° / 33.2°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 27.1°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26.1°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.7° / 26.7°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.4° / 26.8°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.5° / 26°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mây thưa

12:00 am

24° / 26°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mây thưa

1:00 am

24.6° / 25.9°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.3° / 25.1°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.8° / 25.6°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.5° / 25.7°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mây rải rác

5:00 am

25° / 25.7°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây rải rác

6:00 am

25° / 25.6°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây rải rác

7:00 am

25° / 26.2°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mây rải rác

8:00 am

26.6° / 26.8°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 94 %

mây cụm

9:00 am

28° / 32.3°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 84 %

mây cụm

10:00 am

30.7° / 36.8°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

11:00 am

31.7° / 38.9°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32.2° / 39.5°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32.5° / 39.4°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32.6° / 39.6°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32.9° / 39.9°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.9° / 38°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.3° / 37.6°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.7° / 35.2°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.3° / 26.8°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 27.8°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

9:00 pm

26° / 26.2°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.7° / 27°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.4° / 26.4°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

12:00 am

24.8° / 25.1°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25.5°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mây cụm

2:00 am

24.9° / 25.3°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây thưa

3:00 am

24.7° / 25.3°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây rải rác

4:00 am

24.1° / 25.3°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây rải rác

5:00 am

24° / 25.2°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây rải rác

6:00 am

24° / 25.8°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây rải rác

7:00 am

25.3° / 26.3°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây cụm

8:00 am

26.6° / 27.5°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

9:00 am

26.6° / 26.4°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

10:00 am

28.5° / 33.7°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

11:00 am

29.2° / 35.7°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29.2° / 36.6°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30.4° / 37.7°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32° / 39.9°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32.8° / 38.1°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.3° / 38°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.2° / 37.7°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.7° / 35.7°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Lai Châu sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm
Hôm nay mưa vừa 25° / 32° 1.27 m/s 84%
T7 20/07 mưa vừa 24° / 30° 1.42 m/s 80%
CN 21/07 mưa vừa 24° / 30° 1.22 m/s 91%
T2 22/07 mưa nhẹ 24° / 32° 1.51 m/s 66%

Chất lượng không khí tại Lai Châu

Khá

Chất lượng không khí nhìn chung tốt nhưng có thể gây khó chịu nhẹ cho người nhạy cảm với một số chất ô nhiễm. Ví dụ, người quá mẫn với ozone có thể khó thở nhẹ. Chỉ những người này nên hạn chế hoạt động ngoài trời.

CO

303.75

NH3

0.42

NO

0

NO2

0.93

O3

67.23

PM2.5

5.36

PM10

5.42

SO2

0.06

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lai Châu trong 12h tới

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
6:52 pm