Thời tiết Tiên Hải, TP Hà Tiên, Kiên Giang theo giờ

Áp suất

1015 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1015 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1014 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1013 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1012 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1009 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1009 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1009 mmhg

Tầm nhìn

10 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tiên Hải, TP Hà Tiên, Kiên Giang trong 12h tới

Thời tiết TP Hà Tiên, Kiên Giang theo phường xã khác