Thời tiết Thuận Yên, TP Hà Tiên, Kiên Giang

Mây đen u ám 17 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 16°.

Thấp/Cao
17°/17°
Độ ẩm
77 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.46 km/h
Điểm ngưng
12.83 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Thuận Yên, TP Hà Tiên, Kiên Giang theo giờ

Thời tiết Thuận Yên, TP Hà Tiên, Kiên Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối

16/ 17°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:03
Gió
2.53 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối

15/ 17°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:04
Gió
2.52 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối

17/ 20°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:04
Gió
5.03 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối

19/ 23°

Áp suất

1005 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:04
Gió
4.57 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
39/ 25°
Sáng/Tối

23/ 27°

Áp suất

1002 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:05
Gió
4.62 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thuận Yên, TP Hà Tiên, Kiên Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thuận Yên, TP Hà Tiên, Kiên Giang trong 7 ngày tới

Thời tiết TP Hà Tiên, Kiên Giang theo phường xã khác