Thời tiết Bình San, TP Hà Tiên, Kiên Giang

Bầu trời quang đãng 27 °

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°.

Thấp/Cao
27°/27°
Độ ẩm
72 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.61 km/h
Điểm ngưng
21.82 °
UV
2.07

Nhiệt độ

Thời tiết Bình San, TP Hà Tiên, Kiên Giang theo giờ

Thời tiết Bình San, TP Hà Tiên, Kiên Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối

27/ 32°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:12
Gió
7.17 km/h
Khả năng có mưa
0.11 %
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối

26/ 31°

Áp suất

1010 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:12
Gió
6.91 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối

25/ 30°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:12
Gió
6.15 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối

26/ 29°

Áp suất

1009 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:12
Gió
5.46 km/h
Khả năng có mưa
0.41 %
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối

26/ 29°

Áp suất

1009 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:12
Gió
5.52 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình San, TP Hà Tiên, Kiên Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình San, TP Hà Tiên, Kiên Giang trong 7 ngày tới

Thời tiết TP Hà Tiên, Kiên Giang theo phường xã khác