Thời tiết Tân Hoà, Tân Hiệp, Kiên Giang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tân Hoà, Tân Hiệp, Kiên Giang trong 7 ngày tới