Thời tiết Tân Hiệp A, Tân Hiệp, Kiên Giang

Bầu trời quang đãng 25 °

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
25°/25°
Độ ẩm
89 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.95 km/h
Điểm ngưng
23.04 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Tân Hiệp A, Tân Hiệp, Kiên Giang theo giờ

Thời tiết Tân Hiệp A, Tân Hiệp, Kiên Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối

23/ 32°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:08
Gió
8.37 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối

24/ 31°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:08
Gió
5.99 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối

24/ 29°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:09
Gió
5.19 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối

26/ 29°

Áp suất

1009 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:09
Gió
8.71 km/h
Khả năng có mưa
0.59 %
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối

26/ 29°

Áp suất

1008 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:09
Gió
7.94 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tân Hiệp A, Tân Hiệp, Kiên Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tân Hiệp A, Tân Hiệp, Kiên Giang trong 7 ngày tới