Thời tiết Tân Hiệp, Tân Hiệp, Kiên Giang

Mây cụm 26 °

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
26°/26°
Độ ẩm
79 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.61 km/h
Điểm ngưng
21.64 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Tân Hiệp, Tân Hiệp, Kiên Giang theo giờ

Thời tiết Tân Hiệp, Tân Hiệp, Kiên Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối

24/ 32°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:09
Gió
8 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối

25/ 31°

Áp suất

1010 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:09
Gió
6.15 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối

25/ 32°

Áp suất

1009 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:09
Gió
7.17 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối

25/ 29°

Áp suất

1007 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:09
Gió
4.97 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối

25/ 29°

Áp suất

1007 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:09
Gió
5.06 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tân Hiệp, Tân Hiệp, Kiên Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tân Hiệp, Tân Hiệp, Kiên Giang trong 7 ngày tới