Thời tiết Sơn Hải, Kiên Lương, Kiên Giang theo giờ

Áp suất

1010 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1011 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1011 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1012 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1013 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1012 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1011 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1009 mmhg

Tầm nhìn

10 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sơn Hải, Kiên Lương, Kiên Giang trong 12h tới

Thời tiết Kiên Lương, Kiên Giang theo phường xã khác