Thời tiết Kiên Bình, Kiên Lương, Kiên Giang

Mây thưa 28 °

Mây thưa

Cảm giác như 30°.

Thấp/Cao
28°/28°
Độ ẩm
69 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.29 km/h
Điểm ngưng
21.6 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Kiên Bình, Kiên Lương, Kiên Giang theo giờ

Thời tiết Kiên Bình, Kiên Lương, Kiên Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối

25/ 31°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:11
Gió
4.83 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối

25/ 30°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:11
Gió
5.86 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối

26/ 30°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:11
Gió
5.3 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối

26/ 30°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:11
Gió
4.97 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối

27/ 29°

Áp suất

1009 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:11
Gió
7.74 km/h
Khả năng có mưa
0.25 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kiên Bình, Kiên Lương, Kiên Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kiên Bình, Kiên Lương, Kiên Giang trong 7 ngày tới

Thời tiết Kiên Lương, Kiên Giang theo phường xã khác