Dự báo thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Khả năng mưa: 100%
Độ ẩm

94.4%

Gió

4.42 m/s

Tầm nhìn

8.857 km

Áp suất

1009 hPa

Hướng gió

Tây Bắc

Điểm ngưng

23.66°C

UV

11.99

MT mọc/lặn

05:46 | 18:24

Nhiệt độ Kiên Hải - Kiên Giang

24.6°

Nhiệt độ thấp nhất

25.7°

Nhiệt độ cao nhất

Dự báo thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

25.1° / 26.6°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 94 %

mưa vừa

9:00 pm

25.1° / 26.9°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.5° / 26°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.4° / 26.5°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.4° / 26.7°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.7° / 26.5°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

26° / 26.9°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 26.1°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

4:00 am

25.2° / 26.3°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.7° / 26.8°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

6:00 am

26° / 26.6°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.8° / 26.3°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.8° / 26.4°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 27.2°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

10:00 am

26.2° / 26.6°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

11:00 am

26.1° / 26.4°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26.8° / 27.8°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 90 %

mưa vừa

1:00 pm

26.5° / 27°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 27°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26.2° / 26.1°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

4:00 pm

26.2° / 27.1°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 27.8°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

6:00 pm

26.3° / 27.3°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.6° / 26.6°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.3° / 27.3°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.3° / 27.9°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.2° / 27.2°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.7° / 26.7°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26.3°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26.5°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

2:00 am

25.5° / 26.3°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

3:00 am

26.9° / 26.7°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

4:00 am

27° / 27°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 am

26.5° / 27.2°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.6° / 26°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

7:00 am

27° / 26.7°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 26.1°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

9:00 am

27.6° / 29.8°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

10:00 am

27.7° / 30.2°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

11:00 am

27.3° / 31°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

12:00 pm

27.5° / 29.7°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

1:00 pm

27.8° / 29.7°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

2:00 pm

27.3° / 27.5°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

3:00 pm

27.5° / 27.6°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

4:00 pm

27.8° / 29.6°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

5:00 pm

27.1° / 29.4°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

6:00 pm

27.9° / 30.1°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

7:00 pm

27.3° / 30°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.9° / 30.2°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.6° / 30.6°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.3° / 30.1°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.3° / 30.2°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.3° / 26.4°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.8° / 27.4°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.5° / 27.7°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 88 %

mưa vừa

3:00 am

26.5° / 27.9°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

4:00 am

26° / 26.7°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.3° / 27°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

6:00 am

26.5° / 27.7°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

7:00 am

26.7° / 26.7°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

8:00 am

27.6° / 31.6°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

9:00 am

27.5° / 30.1°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

10:00 am

26.2° / 27°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

11:00 am

27.8° / 30.8°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

12:00 pm

27.6° / 31.4°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27.8° / 30°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27.8° / 30.7°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27.6° / 30.6°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

4:00 pm

27.8° / 30.5°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

5:00 pm

27.4° / 29.8°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

6:00 pm

27.5° / 29.9°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

7:00 pm

27° / 27.7°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.3° / 27.5°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.7° / 29.6°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.9° / 30.8°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.5° / 27.2°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

12:00 am

27.9° / 27.1°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.4° / 27.9°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.2° / 26.4°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.1° / 26.2°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

4:00 am

26.1° / 26.3°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.9° / 26.1°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

6:00 am

27° / 27.5°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

7:00 am

27° / 26.8°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

9:00 am

29° / 33.5°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

10:00 am

29.4° / 33.7°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

11:00 am

29.8° / 34.5°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

12:00 pm

30.2° / 34.9°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

1:00 pm

29.4° / 33.8°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

2:00 pm

30.7° / 34.3°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

3:00 pm

29.7° / 34.6°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

4:00 pm

29.5° / 33.7°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28.9° / 34°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.2° / 31.2°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 81 %

mây cụm

7:00 pm

27.9° / 31.4°

Thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang

Điểm sương 81 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Kiên Hải - Kiên Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm
Hôm nay mưa vừa 25.1° / 27.2° 5.6 m/s 87%
T7 20/07 mưa vừa 25.4° / 26.3° 6.55 m/s 90%
CN 21/07 mưa nhẹ 25.1° / 27.8° 8.59 m/s 82%
T2 22/07 mưa vừa 27° / 28° 6.45 m/s 83%

Chất lượng không khí tại Kiên Hải - Kiên Giang

Tốt

Chất lượng không khí hiện tại rất tốt, không gây hại cho sức khỏe. Mọi người có thể yên tâm tận hưởng các hoạt động ngoài trời mà không cần lo lắng về ô nhiễm. Hãy ra ngoài và tận hưởng không khí trong lành!

CO

330.85

NH3

1.28

NO

0

NO2

1.39

O3

59.57

PM2.5

5.15

PM10

6.43

SO2

1.1

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kiên Hải - Kiên Giang trong 12h tới

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
6:24 pm

Thời tiết địa điểm khác tại Kiên Hải - Kiên Giang