Thời tiết Vĩnh Hòa Hiệp, Châu Thành, Kiên Giang 10 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Hòa Hiệp, Châu Thành, Kiên Giang trong 10 ngày tới