Dự báo thời tiết Khánh Hòa

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°
Khả năng mưa: 82%
Độ ẩm

84.4%

Gió

1.82 m/s

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1006 hPa

Hướng gió

Tây Bắc

Điểm ngưng

24.06°C

UV

12.5

MT mọc/lặn

05:26 | 18:11

Nhiệt độ Khánh Hòa

26°

Nhiệt độ thấp nhất

27.3°

Nhiệt độ cao nhất

Dự báo thời tiết Khánh Hòa hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

29.7° / 34.1°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.5° / 33.9°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

10:00 pm

27° / 32°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.3° / 26°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

12:00 am

26.7° / 26.8°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26.5°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

2:00 am

25.5° / 26.8°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

3:00 am

25.4° / 26°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26.4°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.6° / 26.3°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

6:00 am

25.8° / 26.7°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

26.1° / 26.9°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 31.4°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

9:00 am

28.1° / 32°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

10:00 am

29.6° / 33.8°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

11:00 am

30.9° / 33.5°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

12:00 pm

29.3° / 33.3°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

1:00 pm

32° / 35.9°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.4° / 35.8°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.3° / 35.9°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 61 %

mây cụm

4:00 pm

30.6° / 35.1°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.6° / 34°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29° / 31.6°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

7:00 pm

27.5° / 30.8°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.1° / 29.7°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.9° / 26.7°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.3° / 26.8°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.1° / 26.3°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

12:00 am

26.9° / 26.3°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

1:00 am

26.7° / 26.8°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

2:00 am

26.9° / 26.2°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

3:00 am

26.9° / 27.2°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

4:00 am

26.2° / 26.2°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

5:00 am

26.4° / 26.6°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

6:00 am

26.7° / 28°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

7:00 am

27.1° / 30.5°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

8:00 am

29.2° / 32.5°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

9:00 am

30.5° / 35.8°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

10:00 am

31.1° / 36.5°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

11:00 am

32.3° / 37.5°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

12:00 pm

33° / 38.1°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.7° / 37.1°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.6° / 36.5°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.3° / 36°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.6° / 35°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.1° / 34.2°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.4° / 33.8°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

7:00 pm

28° / 32.2°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.4° / 31.8°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.7° / 30.7°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.4° / 27.9°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

11:00 pm

26° / 26.4°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

12:00 am

26.7° / 26.7°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

1:00 am

26.3° / 27°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

2:00 am

27° / 27.4°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

3:00 am

27° / 27.4°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

4:00 am

26.9° / 26.6°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

5:00 am

26.1° / 26.5°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

6:00 am

26.3° / 26.8°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

7:00 am

28.4° / 30.8°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 74 %

mây cụm

8:00 am

30.2° / 33.7°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 66 %

mây thưa

9:00 am

31.4° / 36.1°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 61 %

mây rải rác

10:00 am

33.6° / 37.1°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 56 %

mây rải rác

11:00 am

33.1° / 38.9°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 54 %

mây rải rác

12:00 pm

33.1° / 38.4°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 57 %

mây cụm

1:00 pm

34° / 38.5°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 60 %

mây cụm

2:00 pm

31.8° / 38.2°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.6° / 36.1°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.3° / 36.5°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.8° / 36.8°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.4° / 36°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

7:00 pm

28.2° / 33.7°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 81 %

mây cụm

8:00 pm

28.5° / 32.9°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 82 %

mây thưa

9:00 pm

27.4° / 31.5°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 84 %

mây cụm

10:00 pm

27.6° / 30.9°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 85 %

mây cụm

11:00 pm

27.2° / 27.6°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 84 %

mây cụm

12:00 am

26.3° / 26.2°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 83 %

mây cụm

1:00 am

26.1° / 26.3°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

2:00 am

26° / 26.8°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

3:00 am

27° / 26.2°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

4:00 am

26° / 26.5°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

5:00 am

26° / 27°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

6:00 am

26.7° / 26°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

7:00 am

28.8° / 31.4°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

8:00 am

30.8° / 33.6°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

9:00 am

31° / 35.5°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

10:00 am

32.4° / 36.1°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

11:00 am

33.4° / 36.4°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.6° / 37°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.5° / 38.4°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

2:00 pm

32.9° / 39°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.3° / 37.4°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

4:00 pm

32° / 36.7°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

5:00 pm

31° / 36.7°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.6° / 35.4°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.1° / 34.6°

Thời tiết Khánh Hòa

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Khánh Hòa sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm
Hôm nay mưa nhẹ 25° / 31° 3.64 m/s 62%
T7 20/07 mưa nhẹ 25° / 31° 3.08 m/s 67%
CN 21/07 mưa nhẹ 26° / 33° 3.39 m/s 57%
T2 22/07 mưa nhẹ 26° / 33° 4.39 m/s 54%

Chất lượng không khí tại Khánh Hòa

Tốt

Chất lượng không khí hiện tại rất tốt, không gây hại cho sức khỏe. Mọi người có thể yên tâm tận hưởng các hoạt động ngoài trời mà không cần lo lắng về ô nhiễm. Hãy ra ngoài và tận hưởng không khí trong lành!

CO

433.92

NH3

3.93

NO

0.01

NO2

6.43

O3

10.91

PM2.5

5.03

PM10

7.3

SO2

1.48

Nhiệt độ và khả năng có mưa Khánh Hòa trong 12h tới

Bình minh / Hoàng hôn

5:26 am
6:11 pm