Thời tiết Hậu Giang

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Độ ẩm

91.4%

Gió

5.07 m/s

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1007 hPa

Hướng gió

Tây Nam

Điểm ngưng

23.43°C

UV

11.56

MT mọc/lặn

5:00 | 18:00

Nhiệt độ Hậu Giang

24.5°

Nhiệt độ thấp nhất

25.8°

Nhiệt độ cao nhất

Dự báo thời tiết Hậu Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

25.4° / 26.6°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.7° / 26.2°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.8° / 26.4°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

11:00 pm

26° / 26°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

12:00 am

25.3° / 26°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25.6° / 26.3°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.4° / 26.2°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26.2°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.1° / 26.6°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 am

26° / 26°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

25.2° / 26.3°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.1° / 26.5°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

8:00 am

26.3° / 26.3°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.1° / 26.5°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

10:00 am

27.6° / 30.4°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

11:00 am

28.4° / 32.3°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29.3° / 34.9°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29.4° / 34.6°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.2° / 34.8°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 34.6°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.1° / 32.5°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.8° / 30°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.2° / 27°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.5° / 26.1°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.5° / 26.1°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.5° / 26.9°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.8° / 26.9°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.4° / 26.7°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 90 %

mưa vừa

1:00 am

25° / 26.9°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mưa vừa

2:00 am

25° / 26.1°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 90 %

mưa vừa

3:00 am

26° / 26.6°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.6° / 26.2°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.2° / 26.7°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.9° / 26.9°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.6° / 26.7°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 90 %

mưa vừa

8:00 am

26.4° / 27.9°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.1° / 26.4°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 89 %

mưa vừa

10:00 am

26.6° / 27.6°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 89 %

mưa vừa

11:00 am

26° / 26.1°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 31°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 34.7°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.4° / 34.6°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28.8° / 34°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 32.5°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.1° / 27.5°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.1° / 26.7°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.3° / 26.2°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.8° / 26.3°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26.7°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 91 %

mưa vừa

10:00 pm

25.4° / 26.4°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 91 %

mưa vừa

11:00 pm

25.5° / 26.6°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.3° / 26.3°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.8° / 26°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

2:00 am

26° / 26°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.5° / 26.5°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.7° / 25.7°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 96 %

mưa vừa

5:00 am

24° / 25.2°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 97 %

mưa vừa

6:00 am

24.3° / 25.5°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 97 %

mưa vừa

7:00 am

25.6° / 26.9°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 94 %

mưa vừa

8:00 am

27.9° / 30.6°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 88 %

mưa vừa

9:00 am

28.4° / 32.7°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

10:00 am

28.9° / 33.8°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 80 %

mưa vừa

11:00 am

29.3° / 34.5°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29.4° / 34°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30.6° / 35.4°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.4° / 35.3°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 34.1°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.2° / 34.8°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28.4° / 31.5°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.3° / 26.1°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.3° / 26.7°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.9° / 26.6°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 95 %

mưa vừa

9:00 pm

25.3° / 27°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 94 %

mưa vừa

10:00 pm

25.7° / 26.9°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 89 %

mưa vừa

11:00 pm

25° / 26.8°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26.5°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

26° / 26.7°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.2° / 26.1°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

3:00 am

26° / 26.6°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.3° / 26.9°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

5:00 am

25.1° / 27°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

6:00 am

25.4° / 26.6°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.9° / 26.7°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

8:00 am

27.7° / 27.2°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

9:00 am

27.8° / 30.4°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 31.9°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

11:00 am

29.5° / 33.8°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28.1° / 32.2°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30.8° / 34.1°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 35.2°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.2° / 33.4°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27.3° / 30.5°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.8° / 31°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.3° / 26.3°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.6° / 27.3°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Hậu Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm
Hôm nay mưa vừa 24° / 27° 8.6 m/s 93%
T2 15/07 mưa nhẹ 25° / 29° 8.81 m/s 74%
T3 16/07 mưa vừa 25° / 29° 8.23 m/s 84%
T4 17/07 mưa vừa 24° / 30° 7.34 m/s 75%

Chất lượng không khí tại Hậu Giang

Tốt

Chất lượng không khí hiện tại rất tốt, không gây hại cho sức khỏe. Mọi người có thể yên tâm tận hưởng các hoạt động ngoài trời mà không cần lo lắng về ô nhiễm. Hãy ra ngoài và tận hưởng không khí trong lành!

CO

290.39

NH3

2.82

NO

0.01

NO2

3.34

O3

21.82

PM2.5

2.84

PM10

4.02

SO2

0.72