Bản tin thời tiết Hậu Giang 10 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:44 am

Mặt trời lặn

6:23 pm

Gió
7.37 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:44 am

Mặt trời lặn

6:23 pm

Gió
5.54 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:44 am

Mặt trời lặn

6:23 pm

Gió
5.64 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:45 am

Mặt trời lặn

6:23 pm

Gió
6.05 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:45 am

Mặt trời lặn

6:22 pm

Gió
6.33 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:45 am

Mặt trời lặn

6:22 pm

Gió
4.59 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:45 am

Mặt trời lặn

6:22 pm

Gió
4.41 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:45 am

Mặt trời lặn

6:22 pm

Gió
4.79 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:46 am

Mặt trời lặn

6:22 pm

Gió
6.19 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:46 am

Mặt trời lặn

6:22 pm

Gió
7.12 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Lượng mưa Hậu Giang 10 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hậu Giang 10 ngày tới