Dự báo thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
Khả năng mưa: 100%
Độ ẩm

95%

Gió

2.71 m/s

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1009 hPa

Hướng gió

Tây Bắc

Điểm ngưng

26.95°C

UV

12.03

MT mọc/lặn

05:45 | 18:22

Nhiệt độ Long Mỹ - Hậu Giang

27.4°

Nhiệt độ thấp nhất

28.3°

Nhiệt độ cao nhất

Dự báo thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

28.2° / 35.8°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 94 %

mưa vừa

9:00 pm

27° / 33°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 95 %

mưa vừa

10:00 pm

26.6° / 26°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.4° / 27.2°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.7° / 26.9°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

1:00 am

24.3° / 25.1°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

2:00 am

24.7° / 25.1°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24.4° / 25°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24.9° / 26°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24.3° / 25.2°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

6:00 am

24.2° / 25.9°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

7:00 am

24.6° / 25.6°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.7° / 26.2°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

9:00 am

25.2° / 26.7°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

10:00 am

25.9° / 26.3°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

11:00 am

26.7° / 26.7°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26.3° / 27°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26.1° / 26.8°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25.6° / 26.2°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25.3° / 26.9°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 26.7°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.7° / 26.5°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.6° / 26.3°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.7° / 26.6°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.3° / 26.7°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

9:00 pm

26° / 26°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.2° / 25°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.3° / 25.7°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

12:00 am

24.8° / 25.2°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

1:00 am

24.4° / 25.2°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

2:00 am

25.2° / 25.1°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

3:00 am

25.5° / 25.5°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

4:00 am

25.3° / 27°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

5:00 am

25.6° / 26.5°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

6:00 am

25.6° / 26.3°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

27° / 26°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27.8°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

9:00 am

26.4° / 26.3°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

10:00 am

27.4° / 27.8°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

11:00 am

26.4° / 26.3°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

12:00 pm

27° / 30.3°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

1:00 pm

27.5° / 30.9°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

2:00 pm

27.1° / 30.3°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

3:00 pm

27.9° / 30.2°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

4:00 pm

26.2° / 26.6°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

5:00 pm

26.6° / 26.5°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.9° / 27°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.6° / 27.9°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.3° / 27.6°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 27.8°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.8° / 26.3°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.7° / 26.1°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.1° / 26.7°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.6° / 26.5°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26.9°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 26.6°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.5° / 26.2°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

5:00 am

25.4° / 26°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

6:00 am

26° / 25°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26.5°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 am

27.1° / 27°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

9:00 am

28.4° / 32.8°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

10:00 am

29.9° / 33.2°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

11:00 am

27.6° / 30.5°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

12:00 pm

27.4° / 31°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 32.7°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28.3° / 32.9°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27.8° / 30.7°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

4:00 pm

27.4° / 30.3°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

5:00 pm

27.8° / 29.5°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

6:00 pm

26° / 26°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.3° / 27.3°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.8° / 26.2°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mây cụm

9:00 pm

25.5° / 26.3°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 88 %

mây cụm

10:00 pm

25.5° / 26°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26.3°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

12:00 am

25.3° / 26.5°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

1:00 am

25.1° / 26°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.7° / 26.5°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.1° / 27°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

4:00 am

25.6° / 26.3°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

5:00 am

25.4° / 26.2°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

6:00 am

26° / 26.3°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 25.7°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.6° / 26.8°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

9:00 am

27.3° / 29.3°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 34°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

11:00 am

29.3° / 35°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

12:00 pm

31° / 35°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

1:00 pm

30.7° / 35°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.5° / 35.1°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 62 %

mây cụm

3:00 pm

31° / 35.4°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 65 %

mây cụm

4:00 pm

30.4° / 34.8°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 69 %

mây cụm

5:00 pm

29.8° / 33.4°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 74 %

mây cụm

6:00 pm

27.4° / 30.7°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 80 %

mây cụm

7:00 pm

26.8° / 26°

Thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 83 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Long Mỹ - Hậu Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm
Hôm nay mưa cường độ nặng 24.9° / 28.2° 3.58 m/s 90%
T7 20/07 mưa nhẹ 25° / 26° 4 m/s 87%
CN 21/07 mưa nhẹ 24.7° / 27.9° 6.42 m/s 84%
T2 22/07 mưa nhẹ 25.8° / 29° 5.66 m/s 83%

Chất lượng không khí tại Long Mỹ - Hậu Giang

Khá

Chất lượng không khí nhìn chung tốt nhưng có thể gây khó chịu nhẹ cho người nhạy cảm với một số chất ô nhiễm. Ví dụ, người quá mẫn với ozone có thể khó thở nhẹ. Chỉ những người này nên hạn chế hoạt động ngoài trời.

CO

600.92

NH3

7.37

NO

0

NO2

9.7

O3

33.24

PM2.5

13.22

PM10

17.43

SO2

2.49

Nhiệt độ và khả năng có mưa Long Mỹ - Hậu Giang trong 12h tới

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
6:22 pm