Dự báo thời tiết Đồng Tháp

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
Khả năng mưa: 100%
Độ ẩm

93.7%

Gió

1.82 m/s

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1007 hPa

Hướng gió

Tây

Điểm ngưng

27.74°C

UV

12.06

MT mọc/lặn

05:43 | 18:22

Nhiệt độ Đồng Tháp

28.6°

Nhiệt độ thấp nhất

29°

Nhiệt độ cao nhất

Dự báo thời tiết Đồng Tháp hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

28.5° / 35.7°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.1° / 32°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.3° / 26°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 27°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.3° / 25.2°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

12:00 am

24.6° / 25.6°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.9° / 25.6°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.6° / 26°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 26°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

4:00 am

24.6° / 25.3°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

5:00 am

24.2° / 25.3°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.1° / 25.7°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.6° / 25.2°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

24.4° / 25.8°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.9° / 26.6°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

10:00 am

25.8° / 26.2°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 92 %

mưa vừa

11:00 am

27° / 26.7°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 87 %

mưa vừa

12:00 pm

26.7° / 27°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 88 %

mưa vừa

1:00 pm

25.7° / 26.2°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25.5° / 26°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25.7° / 26.1°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25.9° / 26.7°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.1° / 26.4°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

6:00 pm

25.6° / 26.6°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

7:00 pm

24.2° / 25°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

8:00 pm

24.4° / 25.9°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

24.9° / 25.8°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.9° / 25.8°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.6° / 25.1°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

12:00 am

24.9° / 25.5°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

1:00 am

24.8° / 25°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.3° / 25.4°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 25.4°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.7° / 25°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.3° / 26.5°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 26.2°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.9° / 26.9°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

8:00 am

25.8° / 26.8°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

9:00 am

27.2° / 30.3°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

10:00 am

28.8° / 31.4°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

11:00 am

28.8° / 33.6°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29.5° / 34°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 76 %

mưa vừa

1:00 pm

29.6° / 35.6°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 74 %

mưa vừa

2:00 pm

29° / 33.3°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.1° / 33.3°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 33.4°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.2° / 31.5°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26.4°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.7° / 26.3°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.6° / 26.4°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.8° / 26.9°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.2° / 26.4°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.4° / 26.4°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

12:00 am

25.3° / 26.3°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

1:00 am

25.1° / 25.8°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25.9° / 25.8°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

3:00 am

24.3° / 25.2°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

4:00 am

24.3° / 25.7°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

5:00 am

24.8° / 25.4°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

24.2° / 25.3°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26.5°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 am

27.8° / 30.9°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 83 %

mây cụm

9:00 am

28.2° / 33.7°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

10:00 am

29.8° / 34.7°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 34.1°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29.8° / 34.1°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29.2° / 34.4°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.6° / 33.3°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 32.2°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

4:00 pm

28° / 31°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

5:00 pm

27° / 27.9°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

6:00 pm

27° / 27.5°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.8° / 26.2°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.6° / 26°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.4° / 26.5°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.9° / 26.7°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.4° / 26.5°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

12:00 am

25.9° / 26.8°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

1:00 am

25.9° / 26.6°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

2:00 am

25.5° / 26.6°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

3:00 am

25.8° / 26.4°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

4:00 am

26.1° / 26.9°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

5:00 am

25.7° / 26.3°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

6:00 am

25.6° / 26.4°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

7:00 am

25.5° / 26.6°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26.7°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.4° / 27.8°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

10:00 am

28.7° / 33°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

11:00 am

29.5° / 33.6°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

12:00 pm

29° / 31.4°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28.5° / 32°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

2:00 pm

26.4° / 26.8°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 31.6°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26.4° / 26.7°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.5° / 26.4°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

6:00 pm

26.5° / 26.8°

Thời tiết Đồng Tháp

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Đồng Tháp sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm
Hôm nay mưa vừa 24° / 29° 5.24 m/s 87%
T7 20/07 mưa vừa 24° / 26° 4.49 m/s 88%
CN 21/07 mưa vừa 24° / 29° 7.14 m/s 76%
T2 22/07 mưa nhẹ 24° / 29° 7.81 m/s 73%

Chất lượng không khí tại Đồng Tháp

Khá

Chất lượng không khí nhìn chung tốt nhưng có thể gây khó chịu nhẹ cho người nhạy cảm với một số chất ô nhiễm. Ví dụ, người quá mẫn với ozone có thể khó thở nhẹ. Chỉ những người này nên hạn chế hoạt động ngoài trời.

CO

587.46

NH3

8.49

NO

0.03

NO2

14.05

O3

35.41

PM2.5

10.65

PM10

14.21

SO2

6.74

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Tháp trong 12h tới

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
6:22 pm