Bản tin thời tiết Đắk Nông 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
2.27 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
2.49 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
2.73 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
3.11 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
2.67 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
2.37 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:32 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
2.44 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:32 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
3.13 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:32 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.3 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:32 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
4 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:33 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
4.18 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:33 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
4.18 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:33 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
4.35 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:33 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
4.29 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:33 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
3.92 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:34 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
2.75 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:34 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
2.26 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:34 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
1.6 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:34 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
1.84 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:34 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
2.84 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:34 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
3.02 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:35 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
3.37 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Nông 30 ngày tới


Lượng mưa Đắk Nông 30 ngày tới