Bản tin thời tiết Đắk Nông 7 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
2.27 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
2.49 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
2.73 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Lượng mưa Đắk Nông 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Nông 7 ngày tới