Dự báo thời tiết Đắk Nông 7 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
Gió
2.46 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

22.26°C

Mật độ mây
Mật độ mây

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
Gió
2.3 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

22.83°C

Mật độ mây
Mật độ mây

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
Gió
2.22 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

23.54°C

Mật độ mây
Mật độ mây

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
Gió
2.48 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

23.58°C

Mật độ mây
Mật độ mây

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
Gió
3.1 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

22.03°C

Mật độ mây
Mật độ mây

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
Gió
3.08 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

21.39°C

Mật độ mây
Mật độ mây

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
Gió
3.3 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

21.89°C

Mật độ mây
Mật độ mây

88%

Lượng mưa Đắk Nông 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Nông 7 ngày tới