Dự báo thời tiết Đắk Lắk

mưa nhẹ

22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°
Khả năng mưa: 100%
Độ ẩm

99.7%

Gió

1.53 m/s

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1008 hPa

Hướng gió

Tây

Điểm ngưng

21.57°C

UV

13.09

MT mọc/lặn

05:29 | 18:16

Nhiệt độ Đắk Lắk

21.8°

Nhiệt độ thấp nhất

23°

Nhiệt độ cao nhất

Dự báo thời tiết Đắk Lắk hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

22.3° / 23.6°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

8:00 pm

22° / 23.9°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

9:00 pm

22.3° / 22.7°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

10:00 pm

22.2° / 22.5°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

11:00 pm

21.5° / 22.6°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

12:00 am

21.3° / 22.8°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

1:00 am

21.4° / 22°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

21.3° / 22.5°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

21.5° / 22.8°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

21.1° / 22.6°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

21.8° / 22.1°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

21° / 22.6°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

21.9° / 22.6°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

21.6° / 22.2°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

9:00 am

21.6° / 22.4°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

10:00 am

21.5° / 22°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

11:00 am

21.9° / 22.9°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

12:00 pm

21.7° / 22.2°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mưa vừa

1:00 pm

21.5° / 22.1°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mưa vừa

2:00 pm

21.7° / 22.7°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mưa vừa

3:00 pm

22° / 22.8°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mưa vừa

4:00 pm

21.7° / 23°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 pm

21.9° / 22.3°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 pm

21° / 22.3°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

7:00 pm

21.2° / 22.9°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

8:00 pm

21.5° / 22.1°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

9:00 pm

21.8° / 22.7°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

10:00 pm

21.9° / 22.2°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

11:00 pm

21.2° / 22°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

12:00 am

21.8° / 23°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

1:00 am

21.6° / 22.1°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

2:00 am

21.3° / 22.7°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

3:00 am

21.9° / 22.2°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

4:00 am

21.2° / 22.1°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

5:00 am

21.8° / 22.5°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

6:00 am

21.6° / 22.3°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

7:00 am

21.4° / 22.7°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

8:00 am

21.1° / 22.6°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

9:00 am

22.2° / 22.6°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

10:00 am

22.1° / 22.7°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

11:00 am

22.7° / 24°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

12:00 pm

22.9° / 23.2°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

1:00 pm

23.9° / 23.5°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

2:00 pm

23.2° / 25°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

3:00 pm

24.4° / 25.7°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

4:00 pm

24° / 25.9°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24.4° / 26°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

6:00 pm

23.7° / 23°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

7:00 pm

22.8° / 23.1°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

8:00 pm

22.6° / 22.7°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

9:00 pm

22.2° / 22°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

22.4° / 24°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

23° / 22.3°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

12:00 am

21.3° / 22.4°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

1:00 am

21.5° / 22.5°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

2:00 am

21.4° / 23°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

3:00 am

22° / 22.1°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

4:00 am

21.9° / 22.3°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

5:00 am

21.9° / 22°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

6:00 am

21° / 22.8°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

7:00 am

23° / 22.3°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

8:00 am

23.3° / 24.1°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

9:00 am

24.1° / 25.5°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

10:00 am

25.5° / 26.4°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

11:00 am

25.2° / 26.8°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26.8° / 26.1°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 26.2°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26.4° / 27.3°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25.5° / 26.9°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25° / 26.2°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 25.5°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 24.7°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

7:00 pm

22.6° / 23.2°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

8:00 pm

22.5° / 23.3°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

22.9° / 22.2°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

22° / 22.5°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

11:00 pm

21.2° / 22°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

12:00 am

21.1° / 22.7°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

1:00 am

21.1° / 22.7°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

2:00 am

21.3° / 22.7°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

3:00 am

21.8° / 22.1°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

4:00 am

21.4° / 22.4°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

5:00 am

21.7° / 22.4°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

6:00 am

21.5° / 22°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

7:00 am

22.7° / 22°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

8:00 am

22° / 23.9°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

9:00 am

24.5° / 25.4°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

10:00 am

26.6° / 26.2°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 29.1°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28.2° / 30.2°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28.3° / 30.8°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28.9° / 30.5°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 26.3°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25.9° / 25.4°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24.9° / 25.2°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

6:00 pm

23.4° / 23.6°

Thời tiết Đắk Lắk

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Đắk Lắk sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm
Hôm nay mưa vừa 21° / 25° 2.85 m/s 93%
T7 20/07 mưa vừa 21° / 21° 2.52 m/s 99%
CN 21/07 mưa nhẹ 21° / 24° 2.71 m/s 96%
T2 22/07 mưa nhẹ 21° / 26° 4.01 m/s 83%

Chất lượng không khí tại Đắk Lắk

Tốt

Chất lượng không khí hiện tại rất tốt, không gây hại cho sức khỏe. Mọi người có thể yên tâm tận hưởng các hoạt động ngoài trời mà không cần lo lắng về ô nhiễm. Hãy ra ngoài và tận hưởng không khí trong lành!

CO

343.8

NH3

0.33

NO

0

NO2

1.61

O3

18.06

PM2.5

1.99

PM10

3.14

SO2

0.35

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Lắk trong 12h tới

Bình minh / Hoàng hôn

5:29 am
6:16 pm