Dự báo thời tiết Bắc Kạn

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
Khả năng mưa: 100%
Độ ẩm

98.4%

Gió

0.57 m/s

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1005 hPa

Hướng gió

Đông Nam

Điểm ngưng

25.35°C

UV

13.66

MT mọc/lặn

05:23 | 18:42

Nhiệt độ Bắc Kạn

25.8°

Nhiệt độ thấp nhất

26.2°

Nhiệt độ cao nhất

Dự báo thời tiết Bắc Kạn hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

27° / 27.2°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.1° / 27.1°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 27.8°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.4° / 27°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

26° / 26.8°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.4° / 26.4°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây cụm

2:00 am

26° / 26.9°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

3:00 am

25.4° / 26.9°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

4:00 am

26° / 26.8°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

5:00 am

25.2° / 26.4°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 26.9°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

26.3° / 26.3°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

27.9° / 32°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.3° / 33.5°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

10:00 am

28.8° / 35.2°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

11:00 am

29.7° / 36.7°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 90 %

mưa vừa

12:00 pm

29.1° / 36.2°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 92 %

mưa vừa

1:00 pm

29.9° / 36.1°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 93 %

mưa vừa

2:00 pm

30° / 36.9°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 93 %

mưa vừa

3:00 pm

28° / 35.3°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 94 %

mưa vừa

4:00 pm

28.5° / 35.2°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 95 %

mưa vừa

5:00 pm

27.9° / 32.6°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 27°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.5° / 27.4°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.4° / 27.9°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.2° / 27.2°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.9° / 26.2°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.9° / 26.1°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.4° / 26.2°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

1:00 am

25.8° / 26.9°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

2:00 am

24.2° / 26.9°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

3:00 am

24.2° / 25.3°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

4:00 am

24.3° / 25.8°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

5:00 am

24.5° / 25.6°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

6:00 am

24.7° / 25.1°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

7:00 am

26.8° / 27.1°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

8:00 am

27.4° / 32.7°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 89 %

mây rải rác

9:00 am

30.2° / 37.7°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 72 %

mây rải rác

10:00 am

33° / 39.1°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 62 %

mây rải rác

11:00 am

34.2° / 41.9°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 56 %

mây rải rác

12:00 pm

34.5° / 41.5°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

1:00 pm

34.8° / 41.2°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

2:00 pm

33.9° / 40.7°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.3° / 37°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 84 %

mưa vừa

4:00 pm

29.9° / 36.3°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 91 %

mưa vừa

5:00 pm

30.9° / 37.5°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 91 %

mưa vừa

6:00 pm

28.2° / 33.6°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.9° / 26.4°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.8° / 27.3°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 96 %

mây rải rác

9:00 pm

26° / 27.9°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.8° / 26.6°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.6° / 26.6°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.4° / 26.3°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mây cụm

1:00 am

25° / 26.7°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mây cụm

2:00 am

25.7° / 26°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

3:00 am

25.6° / 26.1°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

4:00 am

24.3° / 25.9°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25.5°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

6:00 am

26° / 26.8°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

7:00 am

26.6° / 26.5°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

8:00 am

28.8° / 33.1°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 86 %

mây thưa

9:00 am

31.9° / 38.7°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 69 %

mây thưa

10:00 am

33.1° / 40.1°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 60 %

mây thưa

11:00 am

34.6° / 41.6°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 55 %

mây rải rác

12:00 pm

35.2° / 41.5°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 52 %

mây rải rác

1:00 pm

34.3° / 41°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 56 %

mây rải rác

2:00 pm

33.8° / 40.5°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 63 %

mây cụm

3:00 pm

34° / 40.7°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 65 %

mây cụm

4:00 pm

33.8° / 40.3°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.3° / 39.5°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.7° / 37.9°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 81 %

mây cụm

7:00 pm

28.9° / 33.9°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 85 %

mây cụm

8:00 pm

27.6° / 31.3°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 87 %

mây thưa

9:00 pm

27° / 30.3°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 89 %

mây thưa

10:00 pm

27.1° / 30.3°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 89 %

mây thưa

11:00 pm

27° / 27.3°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 90 %

mây thưa

12:00 am

26.5° / 26°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 91 %

mây rải rác

1:00 am

26.5° / 28°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 92 %

mây rải rác

2:00 am

26° / 27.9°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 94 %

mây cụm

3:00 am

25.2° / 26.6°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 94 %

mây cụm

4:00 am

25.9° / 26°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 95 %

mây cụm

5:00 am

26° / 26.5°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

6:00 am

27° / 27.8°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

7:00 am

28.1° / 32.7°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

8:00 am

30.6° / 36.6°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

9:00 am

32.5° / 39.1°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

10:00 am

33.7° / 41°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

11:00 am

33.2° / 40.6°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32.5° / 39.2°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32.7° / 39°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

2:00 pm

33.6° / 40.1°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

3:00 pm

34.8° / 42°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

4:00 pm

33.9° / 40.2°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31.5° / 38.5°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

6:00 pm

31° / 37.3°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.9° / 34°

Thời tiết Bắc Kạn

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Bắc Kạn sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm
Hôm nay mưa vừa 24° / 31° 1.44 m/s 72%
T7 20/07 mưa vừa 25° / 29° 1.55 m/s 92%
CN 21/07 mưa vừa 24° / 34° 1.69 m/s 56%
T2 22/07 mưa nhẹ 24° / 35° 1.12 m/s 52%

Chất lượng không khí tại Bắc Kạn

Khá

Chất lượng không khí nhìn chung tốt nhưng có thể gây khó chịu nhẹ cho người nhạy cảm với một số chất ô nhiễm. Ví dụ, người quá mẫn với ozone có thể khó thở nhẹ. Chỉ những người này nên hạn chế hoạt động ngoài trời.

CO

460.63

NH3

1.74

NO

0

NO2

6.68

O3

23.6

PM2.5

18.65

PM10

20.49

SO2

2.38

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Kạn trong 12h tới

Bình minh / Hoàng hôn

5:23 am
6:42 pm