Thời tiết Xuân Tăng, TP Lào Cai, Lào Cai

Mây đen u ám 19 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 19°.

Thấp/Cao
19°/19°
Độ ẩm
95 %
Tầm nhìn
4 km
Gió
0.7 km/h
Điểm ngưng
18.15 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Xuân Tăng, TP Lào Cai, Lào Cai theo giờ

Thời tiết Xuân Tăng, TP Lào Cai, Lào Cai những ngày tới

Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối

19/ 20°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Gió
0.9 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối

19/ 19°

Áp suất

1019 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Gió
0.74 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối

19/ 20°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Gió
0.5 km/h
Khả năng có mưa
0.13 %
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối

19/ 18°

Áp suất

1022 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:19
Gió
0.71 km/h
Khả năng có mưa
1.35 %
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối

17/ 24°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:19
Gió
1.01 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xuân Tăng, TP Lào Cai, Lào Cai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xuân Tăng, TP Lào Cai, Lào Cai trong 7 ngày tới