Thời tiết TP Lào Cai, Lào Cai theo giờ

Áp suất

1020 mmhg

Tầm nhìn

1 km

Áp suất

1020 mmhg

Tầm nhìn

0 km

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

0 km

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

1 km

Áp suất

1020 mmhg

Tầm nhìn

1 km

Áp suất

1021 mmhg

Tầm nhìn

1 km

Áp suất

1021 mmhg

Tầm nhìn

2 km

Áp suất

1022 mmhg

Tầm nhìn

1 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa TP Lào Cai, Lào Cai trong 12h tới