Thời tiết Kim Tân, TP Lào Cai, Lào Cai ngày mai

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

4 km

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

4 km

Áp suất

1017 mmhg

Tầm nhìn

1 km

Áp suất

1017 mmhg

Tầm nhìn

0 km

Áp suất

1017 mmhg

Tầm nhìn

5 km

Áp suất

1017 mmhg

Tầm nhìn

5 km

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

5 km

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

7 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kim Tân, TP Lào Cai, Lào Cai trong 24h tới