Thời tiết Đồng Tuyển, TP Lào Cai, Lào Cai 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Tuyển, TP Lào Cai, Lào Cai trong 7 ngày tới