Thời tiết Cam Đường, TP Lào Cai, Lào Cai theo giờ

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

4 km

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

4 km

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

4 km

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

4 km

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

4 km

Áp suất

1019 mmhg

Tầm nhìn

1 km

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

1 km

Áp suất

1018 mmhg

Tầm nhìn

1 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cam Đường, TP Lào Cai, Lào Cai trong 12h tới