Thời tiết Cam Đường, TP Lào Cai, Lào Cai 10 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cam Đường, TP Lào Cai, Lào Cai trong 10 ngày tới