Thời tiết Bắc Cường, TP Lào Cai, Lào Cai

Bầu trời quang đãng 21 °

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 21°.

Thấp/Cao
21°/21°
Độ ẩm
94 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.53 km/h
Điểm ngưng
19.65 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Bắc Cường, TP Lào Cai, Lào Cai theo giờ

Thời tiết Bắc Cường, TP Lào Cai, Lào Cai những ngày tới

Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối

19/ 26°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:20
Gió
1.92 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối

20/ 27°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:20
Gió
1.73 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối

22/ 24°

Áp suất

1015 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:21
Gió
1.75 km/h
Khả năng có mưa
6.97 %
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối

22/ 24°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:21
Gió
1.26 km/h
Khả năng có mưa
2.8 %
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối

21/ 25°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:21
Gió
1.65 km/h
Khả năng có mưa
3.92 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Cường, TP Lào Cai, Lào Cai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Cường, TP Lào Cai, Lào Cai trong 7 ngày tới