Thời tiết Tả Thàng, Mường Khương, Lào Cai 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tả Thàng, Mường Khương, Lào Cai trong 7 ngày tới